logo
Thuốc thú y
GIÁ TRỊ

Sự Tôn Trọng Con Người
 - Tất cả mọi thành viên của CONO được đối xử và phát triển bình đẳng Tất cả mọi thành viên của CONO làm việc và cư xử lịch sự, nhã nhặn, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau
 - Mỗi thành viên của CONO tôn trọng chính mình thông qua thái độ làm việc và cư xử thành thật, thẳng thắn, công bình, xây dựng, có tinh thần trách nhiệm với mình và thông cảm, giúp đỡ người khác 

Tín Nhiệm
 - Sự Tín Nhiệm được xây dựng từ bên trong và bên ngoài Công Ty để trở thành Tài Sản quí giá của CONO
 - Tin Cậy và xây dựng sự Tin Cậy lẫn nhau trong Công ty

Hiệu quả 
 - Hướng tới Kết Quả và lấy Hiệu Quả làm thước đo
 - Quản lý chi phí ở mức thấp hợp  lý nhất
 - Quan tâm tới hiệu quả tổng hợp của Chi Phí, Thời Gian và Chất Lượng
 - Hợp Tác để đạt hiệu quả cao 

SỨ MẠNG
 - Cung cấp cho nhà nông Việt Nam các thuốc thú y và thú y thủy sản có hiệu quả dinh dưỡng và trị bệnh cao với chi phí hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh nông dân Việt Nam  
 - Cung cấp các dịch vụ chẩn đoán, điều trị khoa học và hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với các loại bệnh của gia cầm, gia súc, tôm, cá nuôi tại Việt Nam.
CÔ-NÔ

429 Võ Văn Tần P.5 Q.3 Tp.HCM Tel: (08).39.293.212 Fax: (08).39.293.211 Email: cono@cono.com.vn  -  Website: cono.com.vn
Copyright @    . All Rights Reserved. Powered by Web7Màu
 
VKTh0207.
powered by web7mau